స్మృతులూ మరణిస్తాయి…..

ltn17.jpg

 

వర్షపు చినుకొకటి నీ కనురెప్పల పై వాలినపుడు
బద్దలైన నా గుండె చప్పుడు పిడుగు పడ్డట్టుగా
ఉందన్నావు … నీకు గుర్తుందా?

ఆణిముత్యాల వాకిళ్ళ లో కాంతుల పరదాలు
తొలగించినపుడు, నీ కళ్ళలో చెలరేగిన
చిలిపి కోరిక గుర్తుకొచ్చిందా?

మల్లెపూల తెల్లదనం పెనవేసుకు పోయిన
వాలు చూపుల తో గతుక్కుమన్న నీ గుండెల్లో
కదలాడిన అలజడి మరచిపోయావా?

ఓ అమ్మాయీ!
బహుశా నీకివన్నీ గుర్తు లేవేమో?
కాని …

నీ నయనాల చాటున మెరిసిన మేఘాల పంక్తిని నేనెలా విడిచేది?
పలుచటి కన్నీటి లో తడిసిన నీ కాటుక రేఖ
వెలుగునే కమ్మేసిన వైనం నేనెలా మరిచేది?

గుడి తలుపుల చిరుగంటల లో నీవు వదిలి వెళ్ళిన పారిజాత పరిమళాన్ని
దండగా కూర్చి నీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ప్రియతమా!
గతాల నేలమాగళి లో నీ ఊపిరి కోసం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ…  
నిన్ను ఆఖరి గా ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఓ నేస్తమా!

“అసలు నేనెవరో గుర్తున్నానా?”

Advertisements
  1. గుర్తున్నావు మిత్రమా.

    ఈ వయసులో గుర్తొస్తే ఆ వెంటనే గుండె నొప్పొస్తుందని నీకు తెలుసా?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: