కృకీలు

caclu3sl.jpg

శ్రామికుడు భావకుడైతే,
మరలు సైతం మంద్ర స్వరాలవుతాయి.
భావానికి ఆకలివేస్తే ,
అక్షరాలు సైతం మరఫిరంగులవుతాయి.

Advertisements
  1. కృకీలు అద్భుతంగా వున్నాయి. ఈరోజే మీరు రాసినవి అన్నీ చదివాను. ఈ ప్రక్రియ ముందే వుందా లేక మీరు ప్రారంభించారా అండి? కృకీ అంటే ఏమిటి?

  2. రానారే గారు, ధన్యులం. ఈ ప్రక్రియ మేము ప్రారంభించింది. ఆ పేరుకూడా మేము పెట్టిందే. వీలైనంత తక్కువ పదాలతో లోతైన భావాన్ని ఇవ్వాలన్నదే మా ప్రయత్నం.

    • తెలుగు అభిమాని
    • February 21st, 2008

    విషయ గాఢత ఉన్న మినీ కవితలు నాకు నచ్చుతాయి. మీ కృకీలు బాగున్నాయి. నానీల లాగా సరళ నియమాలేవైనా ఉన్నాయా?

  3. తెలుగు అభిమాని గారు, అలాంటి నియమాలు ఏమీ పెట్టుకోలేదు. మీరన్న విషయగాఢతే ముఖ్యం.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: