దీని లోగుట్టు విప్పగలరా?

casx6fk5.jpg

కానని భూమి లో కస్తూరి కోనలో
మందర గిరి మీద మఱ్ఱి చెట్టు
చెట్టుకు చేర్చింది పది నూర్ల కొమ్మలుండు
కొమ్మ కొమ్మ కు కోటి కోతులుండు
నగధరంబైనట్టి నడి కొమ్మ మీద
నక్క ఒకటున్నది చుక్క వలెను
చుక్కకు తూర్పున సూర్యచంద్రాదులు తేజరిల్లు.
దీని కర్ధంబు జెప్పిన దేశకులకు
నెలలు పండ్రెండు  గడు విత్తు నేర్వతోడ
చెప్ప లేకుంటె నా నగవు చిన్ని నగవు.

(“ఆ పెద్దాయన ఎవరో గాని, 12 నెలలు గడువిచ్చాడు కదా!  ఆలోచించండి
గత 12 సంవత్సరాలు గా నేను చేస్తున్నది అదే.”)

 1. arrangement neurons in human body 🙂

 2. inta tough ga adigithe kashtam andi

 3. ఇదీ తెలియడం లేదు. మీరే చెప్పండి

  • ruchi
  • August 1st, 2007

  elaa vippaalo teliyatamledu. kaasta cheppamdi

  • drishya
  • August 1st, 2007

  meere cheppandi. its very tough. i thought surya chandrulu may be two eyes. i think its not correct. pl tell

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: