ఏడవకు ఏడవకు నా చిట్టి తల్లీ!

hush.jpg

ఏడవకు ఏడవకు నా చిట్టి తల్లీ!
భావి భారత బాలికవు నీవు!
పుట్టినావు ఈ పుణ్య దేశమున!
మన దేశమున పాపలేడ్వరాదు!
బాలచంద్రుడు నిన్ను పరిహసిస్తాడు!
వీర శివాజి నిన్ను ఎక్కిరిస్తాడు!

మహానుభావుడు “బ్రౌన్” గారి సేకరణలనుంచి.

Advertisements
 1. చిట్టి తల్లి..
  ఏడ్చినా బాగుంటుంది,
  నవ్వినా బాగుంటుంది,
  అలిగినా, అలిసినా..
  ఆడినా, పాడినా,
  ఉడుక్కున్నా,
  కులుక్కున్నా..,
  పలక్కున్నా,
  కిసుక్కన్నా,
  చిట్టి తల్లి.. బాగుంటుంది

  • nuvvusetty
  • July 30th, 2007

  సారీ బాసూ ఇక్కడ చిట్టితల్లి బాగుండదని కాదు,బేలగా కాకూడదని.ధాంక్స్

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: