“కృకీలు”

cakh9d3g.jpg

కలం సాక్షిగా,
కాగితానికి పురుడు పోస్తే,
“కవిత్వం” బిడ్డై  కేరింతలు కొట్టింది.

Advertisements
 1. బిడ్డ దగ్గరకి ఖాళీ చేతులతో రాకూడదంటారు. ఇదిగో పూల (వాన) చొక్కా..
  ఇంతకీ బిడ్డ ఆడా, మగా..?

  • nuvvusetty
  • August 9th, 2007

  అంతా భ్రాంతి మిత్రమా,
  కవిత్వమూ మిధ్యే ,నువ్వు తెచ్చిన చొక్కా మిధ్యే ………….

  • శ్రవణ్
  • September 8th, 2007

  భావానికి పురుడు పొయ్యండి మాష్టారూ, కాగితానిక్కాదు.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: