చీకటి

dark1.jpg

విరబూసిన పూలతోట లేవి?
అరమూసిన వాలు చూపులేవి?
మెరిసే కోనల్లోన
నలిగే మల్లెలు లేవు
కురిసే వానల్లోన
విరిసే నవ్వులు లేవు
మదిన చెలరేగే కోరికలే
కెరటాలై నను ముంచేస్తుంటే
గుండెల్లోని భావావేశాలు
వుత్తుంగ తరంగాలై నామీద
విరుచుకు పడుతున్నాయి.
ఏవి?
చీకటి చాటున మెరవాల్సిన
వెలుగు జాడలు
ఎంతకీ కనిపించవేం?
అంతా కనిపించే వెన్నల రాత్రులు
ఎంతకీ ఆగిపోవేం? 

Advertisements
    • తెలుగుఅభిమాని
    • August 23rd, 2007

    ఏమో అన్నియ్యా నీ కృకీలే బాగుంటాయి. ఈ కవిత(?) తలా తోకా లేకుండా ఉంది.

  1. nijame vappukumtunna tammudu

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: