కృకీలు

imagescak6tt0d.jpg

అక్షరం, పవిత్రమే.
వ్రాసే చేతికే సిరా మరకలు.

Advertisements
  1. నా బ్లాగులో మీ బ్లాగుకు లంకె వేస్తున్నాను.అభ్యంతరం వుంటే తెలియచేయగలరు.

  2. అయితే ఈ బ్లాగుకి కూడా సుమధుర కవితా సువాసనలు కాస్తైనా అంటుతాయన్నమాట… దీనికి అభ్యంతరం ఎందుకు? ఇది మాకు ప్రమోషన్. థ్యాంక్యు.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: