పూలవాన పెళ్ళిపిలుపు

మన పూలవాన రవికిరణ్ తెలుగులో (పిలిచి) చేసిన తన సోదరుని వివాహ ఆహ్వానపత్రిక ఈ వీడియోలో వీక్షిద్దాం  …….

Advertisements
    • గిరి , అహ్మదాబాద్
    • January 9th, 2008

    రవన్నా.. మీ సృజనాత్మక శక్తి కీ, తెలుగు అభిమానానికీ తిరుగులేదు. ఈ నువ్వుశెట్టి వాళ్ళు పెళ్ళైన సంవత్సరానికి పిలవటం మాత్రం ఏం బాగాలేదు. అలుగుదామంటే పెళ్ళైపోయె.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: