కృకీలు

  

 

 

 

 

నీలో నన్ను చూడాలనుకున్నాను,
నాలో నన్నే పోగొట్టుకున్నాను.

Advertisements
  1. అంతే కదా ప్రేమంటే.కానీ ఇంత చిన్న వాక్యాలలో అంత భావాన్ని ఇరికించేస్తారా?
    ఎప్పటి నుండో ఈ ఫొటో ఎదురుచూస్తుంది నా బ్లాగులో పత్యక్షమవ్వడానికి.ఈలోపులోనే దానికి విముక్తి వచ్చేసినట్టుంది.

  2. రాధిక గారు మరేం చేస్తాం మీలా కవితలు వ్రాయలేం కదా.
    ఈ బొమ్మ మీ కవితకు నోచుకోలేకపోయిందంటే బాధగాఉంది.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: