కృకీలు

నాడు నా కోసం ప్రపంచాన్నే ఎదిరిస్తానన్నావు,
నేడు నువ్వే నా ప్రపంచమంటున్నావు.

Advertisements
  1. ఒక్క మాట చెపుతారు
    వేల అర్ధాలు వెతుక్కోమంటారు 🙂

  2. radhika గారు! మీ అల్లరే అల్లరి. మీ కవితలకీ మీరు ఇక్కడ చేసే అల్లరికీ ఎక్కడా పొంతన ఉండదు. 🙂

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: