ముత్యమంత ముద్దా?

  • వికటకవి
  • May 5th, 2008

  వావ్, చాలా బాగున్నాయి మీ ముత్యపు వర్ణ చిత్రాలు.

 1. ముత్యపు చిప్పలను గురించి వినడమే కానీ ఎప్పుడూ చూడలేదండి!! ఫోటోలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి!

 2. wow…cool pics.thanks

 3. వావ్ ముత్యాలు.

 4. సార్ మీ ముత్యాలు చాలా బాగా ఉన్నాయి
  మా పిల్లలకు పాఠం చెప్పడానికి కూడా బాగా పనికొస్తాయి

 5. వికటకవి గారు, నిషిగంధ గారు, రాధిక గారు, రమ్య గారు, జీవి గారు ధన్యవాదాలు. నాకూ ఇవి చూసి ఆశ్చర్యం వేసింది. అంతవరకు అన్నీ డౌట్లే ముత్యాలగురించి. 🙂

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: