“కృకీలు”

election_ink

 

 

 

 

 

 

అవును, నాకీ రోజు ఇది ఇంకే .

కానీ మరో  ఐదు సంవత్సరాలు  మరకే.

 1. చాలా రోజులకి వ్రాసారు. బాగుంది. అవును మరో ఐదు సంవత్సరాలు మనకి తలనెప్పే ఈ మరకతో!

  • Anonymous
  • February 25th, 2009

  బహుకాల దర్శనం…బాగుంది కృకీ

  • dnchari
  • February 25th, 2009

  బహుకాల దర్శనం…బాగుంది కృకీ

  • ananda
  • February 25th, 2009

  only two sentences, nice thought
  but true&very nice

  • Kalyani
  • February 26th, 2009

  Nice one

 2. సిరి సిరి మువ్వగారికి, చారి గారికి, ఆనంద గారికి,కల్యాణి గారి కి కృతజ్నతలు.

  • Alahari
  • February 28th, 2009

  Dear Nuvvusetty Brothers

  Maraka manchide…….Surf ane krotha marputo Marpu vastundi…

  Yours

  Alahari Venkata Sai/Hyderabad

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: