భౌ,భౌ, మ్యావ్,మ్యావ్

miyyaభౌ,భౌ, మ్యావ్,మ్యావ్

భౌహ్,భౌహ్
భౌహ్,భౌహ్
అలా చలాకీగా మోడ్రన్ డ్రస్ లో పరుగెత్తు కుంటూ వస్తుందెవరు? ఓహ్ మన జగడపాటా,

భౌహ్,భౌహ్

ఒహ్ కరిసే తట్టుందే?

భౌహ్,భౌహ్
ఇంద బిస్కెట్
భౌహ్,భౌహ్
వామ్మో, అయితే ఇంద ఇంకోటి
మియ్యాం,మియ్యాం.
ఇక్కడెవరు సూటూ బూటులో
ఓహ్ పిజి తుంటరేషా
ఓహ్ ఎంసార్ ఎలాగున్నారు.
యాపారం బాగుందా?
భౌహ్,భౌహ్
భౌహ్,భౌహ్
ఏంటి ఇలా పై పై కొస్తున్నవ్?
భౌహ్,భౌహ్
ఇంద నీక్కూడా
భౌహ్,భౌహ్
ఏంటి మొత్తం ప్యాకెట్ కావలా?

భౌహ్ భౌ….హ్

అయితే ఇంద సగం
భౌహ్
ఓహ్ ఆ సగం ఎవరికానా?
మ్యాం, మ్యా మ్యాం
గుడ్ బాయ్
ఇదిమన అల్పజీవికి
మియ్యాం,భౌహ్,మియాం, భౌ
అరె మాటల్లొనే వచ్చేసింది.
ఇంద తీసుకో

ఏంటి అలోచిస్తున్నారు ఇటలి బిస్కెట్స్ బాగా రుచిగా ఉంటాయ్, లాగించండి.

బాగున్నాయా?

మ్యాం, మ్యాం
ఎంటి సగంచాలా
మియ్యా…..అం
అరె నీతోపాటు వచ్చిందెవరు?
అరె మన తావూరా?
ఎం సారుగారు కొత్త సీటు బాగుందా?
మియ్యాం
భౌ
ఏయ్, చిలిపి
మియ్యాం, మియ్యాం
అదీవరసా
మియ్యాం
ఇంతకీ మన బత్తిబాబు ఏది
మియ్యాం,
ఒహ్ నీకు చెవిలో చెప్పింది గుర్తుందా?
మియ్యాం
అదిసరే ఇందాకటనుంచి అక్కడ పాత కాగితాల మధ్యనెవరు?

1+2+3=100
ఎవరూ?
3+2+1=100
ఓహ్ మన వుండ్రాగిల్లా?
బిగ్ భౌ
ఎంటి ఎమి తీసుకోకుండానే వెల్లిపోతుంది?
భౌ భౌ
ఓహ్ లైబ్రరికా?
సరే పొయిరా.

అక్కడ రెండుకళ్ళూ తేలేసి చూస్తున్నదెవరు?
సైలన్స్
సైలన్స్
ఉష్ గప్ చిప్
అంతా మియ్యాం మియ్యాంస్
జై తెగులు త….ల్లి.

తల్లి భిక్షాందేహి

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: