“గంట గొర్రె”

నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్

camx8jm9.jpg

పచ్చటి పొలాల గట్లమీద,చల్లటి పైరగాలి పీలుస్తూ, పిల్ల కాలువలలో నీళ్ళు తాగుతూ ఆడుతూ పాడుతూ గంతులేసే  మా గొర్రెల మందలో, మాతో పాటూ ఉన్న ఓ మచ్చల గొర్రె తన పనులతో అందరినీ ఆకర్షించేది. మొదట్లో అందరూ దాన్ని మచ్చల గొర్రె, మచ్చల గొర్రె, అని అన్నా, రాను రానూ అది దొంగ గొర్రె గా ముద్ర పడిపొయింది. ఎందుకంటే అది చిన్నప్పటి నుండీ అదో టైపు.ఎప్పుడూ మా మందలో కలిసేదికాదు. తన ధోరిణిలో తనుండేది.ఉన్నట్లుండి మా మందనుంచి మాయమై వేరే మందలో కలసి పోయేది. పైగా అక్కడ కుమ్ములాటలూ కొట్లాటలూ…. అక్కడనుంచి దాన్ని లాక్కుని రావాలంటే మా ప్రాణం పోయేది.ఎక్కడన్నా పచ్చగా కనిపిస్తే చాలు,ఎంగిలి చేయందే ఇంటికి రాదు.దాంతో తగవులు.ఇక దీంతో  వేగలేమని  దాని మెడలో కష్టపడి ఓ గంట కూడా కట్టాం.( క్షమించాలి…ఇది గంట కట్టక ముందు తీసిన ఫొటో…..) .అప్పటినుండీ అది ఎక్కడికి పోయినా సులభంగా తెలిసిపోయేది. ఆ గణ గణ శబ్దంతో అంతా సర్ధుకొనే వాళ్ళు.

                                కానీ ఇంత చేసినా, దాని పేరు గంట గొర్రెగా మారిందే కాని దాని తీరు మాత్రం మారలేదు. దానితొపాటు వయసొచ్చింది. కొద్దిగా కొమ్ములు కూడా మొలిచాయి. తల గట్టిపడింది.వళ్ళు చిక్కపడింది .ఇక పట్ట పగ్గాలు లేకుండా పోయాయి. ఏ చిన్న బక్క ప్రాణి దొరికినా దాన్ని తరిమి తరిమి కుమ్మేది. చివరకి నోటి దగ్గర తిండి కూడా లాక్కోవడం…

View original post 66 more words

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: