Archive for the ‘ బోసి నవ్వులు ’ Category

“సొంత గీతలు”

g2.jpg

బ్యాటంత వుండవు, ఎప్పుడూ…

“సొంత గీతలు”

cartoon22.jpg

పక్కింటి సీనుగాడింట్లో నిన్న దొంగలు….

“సొంత గీతలు”

cartoon.png

మా నాన్న,కారు అమ్మేస్తానంటే  ముందు భయమేసింది…. 

వానల్లు కురిస్తే వరిచేలు పండూ!

cao7kzop.jpg

వానల్లు కురిస్తే వరిచేలు పండూ!
పంటల్లు పండితే ఇంట బియ్యంబూ!
పచ్చికలు మొలిస్తే పశువులకు మేతా!
పశువులు మేస్తేను పాల బిందెల్లూ!
పాలు బియ్యము కలిపి వంట చేస్తేనూ!
పాపాయి చేతిలో పాయసపు ముద్దా!               

మహానుభావుడు “బ్రౌన్” గారి సేకరణలనుంచి.