flw.jpg

పాపం…. భారం దారానిదే
మెచ్చుకోలు మాత్రం పూలకే

caabopqj.jpg

“బూజు” పట్టిన భావాలని బురద చల్లకు,
తరచి చూడు, కాస్త “పెన్సిలిన్” ఉందేమో మరి

కృకీలు

caclu3sl.jpg

శ్రామికుడు భావకుడైతే,
మరలు సైతం మంద్ర స్వరాలవుతాయి.
భావానికి ఆకలివేస్తే ,
అక్షరాలు సైతం మరఫిరంగులవుతాయి.

కోటి…దండాలూ,శతకోటిదండాలూ

bapu.jpg

పర్వతా రోహణ ద్వారా తన జీవితాశయాన్ని
నెరవేర్చుకున్న మూడుపాయల వాలుజడ ఏ పర్వతము మీద
తన కాలు మోపాలో తేల్చుకోలేక
అటూ,ఇటూ చేస్తున్న నృత్యానికి
అడుగున ఉన్నా అడుగడుగునా  ఆనందమే నని
కాలిగజ్జెలు వంతుపాడుతుండగా
హంసలా కలహంసలా
ఘల్లు ఘల్లున నడిచే
ఓ తెలుగు కవితా భామా
కోటిదండాలూ,
శతకోటిదండాలూ……